Biographie Osman Hamdi bey


Osman Hamdi Bey 30.08.1842 de İstanbul’da doğar.

1856’da Mekteb-i Maarif-i Adliye’de öğrenime başlar ve birkaç yıl sonra hukuk öğrenimi amacıyla Paris’e gönderilir. Pariste bir süre hukuk öğrenimine devam eder, sonra güzel sanatlara sevgisinin ağır basmasıyla hukuk ve resmi bir arada yürütmeye karar verir.

1867 de Paris Sergisi’nde görev alır. İstanbul’a

1869 yılında döner, akabinde Mithat Paşa tarafından Bağdat’a gönderilir. İlk arkeolojik çalışmalarını Bağdat’ta yapar. İstanbul’a 1871’de geri döner.

1873 de Viyanda düzenlenen sergiye birinci komiser olarak katılır. İyi dil bilmesinden dolayı

1875’de Dışişleri bakanlığı Protokol Müdür Yardımcısı görevini üstlenir.

1876’da bu görevden alınarak Yabancı Basın Yayın Müdürlüğüne atanır.

1877’de Beyoğlu Altıncı daire Belediye Müdürü olur.

1881 yılında Müzenin başına getirilir. Müzeciliğimiz ilk kez modern anlamda ele alınmaya başlar. Yürürlükte bulunan ”

1874 Asar-ı Atika Nizam- namesini”

1883 yılında yeni baştan düzenleyerek eserlerin yurt dışına çıkarılmasını engelleyen maddeler koydurur. Devlet, arkeoloji ve müzecilik çalışmalarını sürdürürken, ressamlığını ihmal etmemiş, fırsat buldukca resim yapmıştır. Kendisini en mutlu eden anların, resim yapabildiği anlar olduğunu söylemiştir. “Kur’an Okuyan Hoca”, “Silah Tüccarı”, “Kaplumbağa Terbiyecisi”, “Arzuhalci”, “Şehzadebaşı Camisi Avlusunda Kadınlar” ” Feracali kadınlar” “Mimozalı Kadın” “Leylak Toplayan Kız” gibi tabloları onun en ünlü yapıtları arasındadır.

1910 yılında İstanbul’da ölür. Osman Hamdi Bey, son çağ biliminin en seçkin siması ve gerçek anlamda uluslararası ün kazanmış birkaç, sanatçımızdan biridir.

Comments are closed.